IV EDYCJA MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIĘJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ „WIELKANOCNE ZWYCZAJE I TRADYCJE”

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI I RODZICÓW DO UDZIAŁU W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE WIELKANOCNYM.

                                                                         IV EDYCJA MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU

                                                                             NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

                      „WIELKANOCNE ZWYCZAJE I TRADYCJE”

 

UCZESTNICY KONKURSU:   

Konkurs adresowany jest do dzieci 2-6 letnich oraz ich rodziców.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Terminowe dostarczenie pracy:

 • Czas trwania konkursu – 12.03.2018 r. – 30.03.2018 r.
 • Termin składania prac – do 30.03.2018 r. do godz. 16.00

– Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek dokładnie opisać swoją pracę.

Opis ten powinien zawierać:

Nazwę placówki, Imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz imię i nazwisko rodzica, jeśli praca była wykonywana wspólnie.

– Technika wykonania prac jest dowolna, według upodobań i umiejętności uczestników konkursu.

 • Praca plastyczna w dowolnej technice, pisanka lub stroik.

– Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane i mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów w celach charytatywnych (kiermasz).

 OCENA PRAC I NAGRODY:

 • Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów
 • Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach:

 

1) prace wykonane samodzielnie przez dziecko/dzieci,

2) prace wykonane z pomocą rodzica/rodziców

 • Ocena prac – jury będzie zwracało uwagę na:
 1. pomysłowość;
 2. estetykę prac;
 3. zgodność pracy z założeniami konkursu;
 4. wkład pracy;
 5. kolorystykę.

 Regulamin konkursu do pobrania na stronie Przedszkola Motylek.

                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Wszystkie ogłoszenia